Avukat İzmir

AVUKAT

AVUKATİZMİR

Ceza Hukuku Ve Ceza Davaları

Ceza hukukunun ana kavramları suç, teşebbüs, ceza, kast, taksir gibi kavramlardır. Soykırım, insan kaçakçılığı, insan ticareti, savaş suçu, terörizm gibi uluslararası suçlar vardır. Hayata Karşı Suçlar, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, işkence ve eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özgürlüğe karşı suçlar, hakaret, malvarlığına karşı suçlar kişilere karşı suçlar çeşidi ile kamu güvenine Karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar ve millete ve devlete karşı işlenen suçlar da bulunmaktadır. Bu başlıklardaki kendi içlerinde çeşitlenir. Bu yüzden konusunda uzman problemlerini halledebilir.

Bilişim Hukuku Ve Bilişim Suçları

Elektronik sistemler (bilgisayar ve iletişim teknolojileri)üzerinden işlenen suçlar ve yaptırımlarını içeren hukuk alanıdır. Ülkemizde bilişim suçlarıyla ilgili mevzuatlar yetersizdir. Bu yüzden konusunda uzman bir avukat çok gereklidir. Bilişim sözleşmeleri, adli bilişim, bilişim suçları, E-ticaret platformu, veri koruma hukuku, bilgi güvenliği hukuku, servis hizmetleri sözleşmeleri gibi birçok alanları vardır.

Aile Hukuku Ve Boşanma Davaları

Ömür boyu yaşama hayalleriyle yapılan evlilikler bazen boşanmayla noktalanır. Bu sırada öngörülmedik engeller, problemler süreci yavaşlatır. Avukatlar evlat edinme işlemleri, evlilik öncesi mal varlığı sözleşmesi, evlilik dışı doğan çocukla baba arasında soy bağı kurulması davaları, ayrılık kararı alınması davaları, yabancıların Türkiye’de evlilik işlemleri yapması, tazminat davaları, velayet davaları gibi davalara boşanma davası avukatı bakar.

Tıp Ve Sağlık Hukuku Davaları

Sağlık personelinin, doktorun teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından (malpraktis) dolayı oluşan davalar, maddi ve manevi tazminat davaları, hastanelere ve eczaneler arasında oluşan uyuşmazlıklar ve buralara yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi, ilaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklarla ilgili davaların takibi, tıbbi cihaz malzemeleriyle ilaç hammaddeleri ile ilgili üretim, dağıtım ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması hakkında konusunda uzman avukat çalışır.

İnternet Hukuku Ve İnternet Suçları

İnternet, bilişimin en önemli dalından biridir. İnternet ortamında kişilik haklarının ihlali, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar hakkındaki davalara uzman avukat bakmaktadır.

İş Hukuku Davaları

İş hukuku davalarında uzman olan avukat, işçi ücretleri, çalışma şartları, işveren – işçi ilişkileri ve işçi sendikaları, icra takibi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, işçi ve işyeri nakilleri ve işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki danışmanlık verir. İş hukuku ile ilgili uyuşmazlık, iş yerlerinin insan kaynakları bölümlerinin bilgilendirilmesi; uygulamalarının denetlenmesi gibi konularla iş hukuk konularda uzman avukat bakar.

Avukatlık Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku ve Ceza Davaları

Tıp ve Sağlık Hukuku Davaları

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

İnternet Hukuku ve İnternet Suçları

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

İş Hukuku Davaları

Call Now Button0541 784 04 42